Người dân sống tại nơi đây chia rác thải thành... 34 loại khác nhau một cách cực cụ thể.
259 http://picayunems.org/threads/8466-T...et.html?p=8151
260 http://pgdthanhmien.edu.vn/threads/1...t.html?p=10848
261 http://singuliers.org/threads/11134-...t.html?p=11179
Như chúng ta đã biết việc phân loại rác thải tại nguồn, tỉ dụ như giấy và nhựa, rất tốn kém thời gian và công sức. Nhưng tại một ngôi làng nhỏ ở Nhật, có tên là Kamikatsu, những cư dân sinh sống ở đó đã nâng việc phân loại rác lên một tầm cao mới. Họ chia rác thải thành... 34 loại khác nhau một cách lung tung cụ thể, tỉ dụ như lon nhôm, lon sắt, thùng giấy, tờ rơi, v.v...

Người dân đang phân loại rác.
Người dân đang phân loại rác.

Vào năm 2003, thị trưởng của thị thành đã ban hành chiến dịch không rác thải. Trong quá khứ, họ đã sử dụng cách đốt rác nhưng sau đó nhận ra rằng việc làm này gây tổn hại nặng nề đến môi trường xung quanh, cụ thể là các khí thải gây hiệu ứng nhà kính cùng với các chất độc có thể ngấm vào nguồn thực phẩm của đô thị.

Cũng mất một thời kì dài, người dân mới quen việc phân loại rác.
Cũng mất một thời gian dài, người dân mới quen việc phân loại rác.

Phải mất một thời kì khá lâu thì người dân thành thị mới quen được những công việc như rửa, phân loại và mang rác tới trung tâm phân loại rác thải. Mặc dù người dân đã phân loại rác trước khi họ mang đến trung tâm, nhưng các công nhân nhà máy rác thải muốn đảm bảo rằng rác được phân loại theo đúng mục. Quá trình này đã trở nên một thói quen hằng ngày với người dân tại đây.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: