Một công trình kiến trúc được liệt vào hàng tuyệt tác của nhân loại, luôn luôn gắn liền với tên của một phụ nữ, đó là Vườn treo Babylon (Vườn treo Semiramis). Vườn treo Babylon và những bức tường của Babylon (Iraq hiện nay) từng được coi là một trong Bảy kỳ quan của thế giới. Chúng được cho là do vua Nebuchadnezzar II xây dựng nên từ khoảng năm 600 TCN.

Rèm lá dọc Impera mã 04 - Rèm lá dọc Impera
Rèm lá dọc Impera mã 03 - Rèm lá dọc Impera
Vườn treo được biên chép lại rất nhiều trong các tài liệu của các nhà sử học Hy Lạp như Strabo và Diodorus Siculus, nhưng mặc khác lại có ít bằng cớ về sự hiện diện của chúng. Trên thực tiễn, không hề có bản biên chép nào của người Babylonia về sự tồn tại của những chiếc vườn như vậy.
Một số (chi tiết) chứng cứ thu thập được khi khai quật cung điện tại Babylon thể hiện, nhưng không hoàn toàn chứng minh được nó giống những miêu tả. Một số trường phái tư tưởng qua nhiều thời kỳ có thể đã lầm lẫn vị trí của nó với những vườn đã tồn tại ở Nineveh và việc phát hiện những phiến đá chứng minh cho sự tồn tại của nó đã được tìm ra. Những đoạn văn trên những phiến đá đó miêu tả khả năng dùng một thứ gì đó tương tự như một máy bơm kiểu đinh vít của Archimedes để đưa nước lên độ cao cấp thiết.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: