In và bán sẳn các loại bao bì thực phẩm dành cho cửa hàng Fastfood
1. TÚI BÁNH MÌ THỊT - TÚI BÁNH MÌ QUE- TÚI KEBAP

TEL:0167 555 999 8 - HTTP:// INVIETKIM.COM

TEL:0167 555 999 8 - HTTP:// INVIETKIM.COMTEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM


2. TÚI GÀ RÁN - HỘP GÀ RÁN
TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM
TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM
TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM
3. TÚI KHOAI TÂY CHIÊN - HỘP KHOAI TÂY CHIÊN

TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM
4. TÚI HAMBURGER - HỘP HAMBURGER
TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM
5. HỘP PIZZATEL:0167 555 999 8 - HTTP:// INVIETKIM.COM
6. HỘP CÀ PHÊ MANG ĐI
TEL:0167 555 999 8 -

HTTP:// INVIETKIM.COM

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ

CTY IN BAO BÌ VIỆT KIM

224/1 HÀ HUY GIÁP - Q12

TEL:0167 555 999 8

Trang chủ | In Việt Kim

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: