Im hơi lặng tiếng kể từ khi ban bố phát triển kính áp tròng hồi tháng 3 năm nay, Google tuần này lại cho thấy họ vẫn đang khai triển dự án “Google X” của mình, qua việc ban bố bằng sáng chế về một thiết bị sáng dạ dính liền thân. Thay vì giao hội vào vấn đề theo dõi sức khỏe, sản phẩm này sẽ mang lại cho con người những trải nghiệm hoàn toàn mới, bằng cách điều khiển các thiết bị sáng dạ nhờ răng.

1 http://bigvaluetime.com/threads/6315...en.html?p=6335
2 http://agreatplace2work.com/threads/...en.html?p=8318
3 http://asp-webdesign.com/threads/113...en.html?p=8793
4 Bảng phân tích uổng trưởng năm biếu quạt tùng tiệm điện
5 http://binhtanhcm.edu.vn/threads/670...en.html?p=6715
Google phát triển kính áp tròng phát hiện tiểu đường
Google phát triển thiết bị sáng dạ gắn liền cơ thể
Kính áp tròng thông minh
Ở bằng sáng chế mới, Google đề cập đến một thiết bị (tạm gọi là kính áp tròng sáng ý): ”Được thiết kế để nhận ra cử chỉ người dùng (chả hạn như: chớp mắt, gật đầu, thay đổi góc nhìn, hay các chuyển động cơ thể hao hao) dựa trên việc phát hiện đổi thay năng lượng bức xạ nhận được, duyệt các cảm biến ánh sáng". Mẫu kính áp tròng đặc biệt còn có khả năng tương tác với các thiết bị điện tử khác như smartphone.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: