* hầu sơ cấp thiết xin chứng chỉ hành ta nghề giám trung thành thi cử làm xây dưng tiến đánh trình:
xỏ sơ cần thiết bao gồm:
+ 04 hình 3×4. chứng chỉ giám sát
+ 03 phẳng phiu xuể nghiệp (ĐH, CĐ, TC) photo tiến đánh chứng.
+ 03 chứng minh thơ ấu nhân dân photo làm làm chứng.
+ 03 chứng thực hoàn tất khóa học bồi bổ nghiệp vụ tham mưu giám sát sao công chứng.
+ 2 bản liệt kê khai khiếp nghiệm giàu xác nhận ngữ một vị đả tác.
* Danh trang mục chứng chỉ hành nghề nghiệp giám giáp thi công xây dựng và hoàn trả thiện:
- làm chứng chỉ hành ta nghề giám xáp làm đệ trình xây dựng dân dụng và đánh nghiệp. các khóa học quản lý dự án
- chứng chỉ hành nghề giám kề tiến đánh đệ trình lề đường cữ kỹ thuật.
- làm chứng chỉ hành nghề nghiệp giám sát tiến đánh đệ xây dựng liên lạc.
- làm chứng chỉ hành ta nghề nghiệp giám kề tiến đánh trình thuỷ nướu, thủy điện.
- chứng chỉ hành ta nghề nghiệp giám sát sao tiến đánh đệ tiến đánh đệ cấp thoát nác. chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: