[HCM] Hội Mẹ & Bé Quốc Tế SIMBA có thêm cơ sở mới tại Gymboree Quận 1 Nếu bạn có con nhỏ dưới 5 tuổi, bạn nên tham gia SIMBA - Hội Mẹ & Bé Quốc Tế tại TP.HCM. Family Medical Practice có những buổi cà phê hội họp cùng các bà mẹ có con nhỏ, dưới sự chủ trì của nữ hộ sinh người Mỹ - cô Samantha.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo SIMBA sẽ có thêm địa điểm mới, xin vui lòng tham khảo thông tin chi tiết dưới đây:

SIMBA - GROWING UP
Dành cho các bậc phụ huynh có con trẻ từ 0 - 5 tuổi

Thời gian: 2P.M - 4:30P.M Thứ Hai, Hai tuần 1 lần

Địa điểm: Gymboree
Tầng 1, Somerset Chancellor Court
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận.1

Ngày bắt đầu: Thứ Hai, ngày 28 tháng 9, 2015
Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội Mẹ & Bé Quốc Tế SIMBA, vui lòng childbirth.educator@vietnammedicalpractice.com hoặc truy cập vào blog chính thức tại địa chỉ: https://simbagroup.wordpress.com/ [HCMC] New SIMBA Group at Gymboree - D1 If you have a baby or child aged up to 5 years old, you should join our SIMBA group – Saigon International Mother Baby Association. Family Medical Practice have our SIMBA Babies meetings for pregnant ladies and mums of small babies, aged up to 6 months. We would be delighted if you could join us.

We would like to announce that SIMBA Group will have another new gathering location. Please check the details information below:

SIMBA GROWING-UP
For Mums, Dads and Children from 0-5 years of age

Time: 2P.M - 4:30P.M Monday, bi-weekly

Avenue: Gymboree
1Floor, Somerset Chancellor Court
21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.1

Starting Day: Monday, September 28th, 2015
For more information about SIMBA Groups, please childbirth.educator@vietnammedicalpractice.com or visit our Blog: https://simbagroup.wordpress.com/

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: