NHẬN VIẾT THUÊ LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN, ít

Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu qua loa về công việc, chúng tôi là ” Luận Văn Hay” chuyên nhận làm mướn (viết thuê) tiểu luận, làm bài tập lớn, viết mỏng, chuyên đề, viết luận văn, luận án tốt nghiệp cả đại học và cao học (tiếng Anh và tiếng Việt).


 • Tài Chính – Ngân Hàng,
 • Quản trị nhân sự, Marketing,
 • Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng mềm,
 • Chiến lược, Cạnh tranh
 • Luật kinh tế, luật hình sự
 • Du lịch, văn hóa
 • Dân tộc học, tâm lý
 • Triết học, chủ nghĩa tầng lớp, tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử, địa lý
 • Quản lý dự án…
 • Ngoài ra chúng tôi còn viết các vấn đề can dự đến chính trị, tầng lớp…
 • Thực hiện phân tách số liệu, hỗ trợ nghiên cứu bằng phần mềm Eview, SPSS, Excell,… phục vụ việc nghiên cứu của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Với phương châm, chữ tín và chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu
Nhóm ” Luận Văn Hay” có thể giúp các học viên giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất với giá cả hợp lý tuỳ theo chất lượng, đề nghị của bài.

Đặc biệt: Nhóm ” Luận Văn Hay” có một hội đồng thẩm định bài viết trước khi hoàn thiện gửi cho khách hàng gồm: 1Thạc sĩ QTKD, 1MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh nước ngoài), 1 tấn sĩ và một số hợp tác viên chuyên nghiệp…Khách hàng có nhu cầu viết thuê tiểu luận vui lòng can hệ:

can hệ qua mail:

luanvankinhtehay@gmail.com

luanvanhayqd@gmail.com

Hoặc liên hệ trực tiếp: 0935.445.371

Website:

Tư Vấn Viết Luận Văn

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: