Gói khám tầm soát ung thư
Một số loại ung thư có thể được phát hiện trước khi gây ra những triệu chứng bên ngoài. Việc tầm soát có thể giúp các bác sĩ tìm và chữa trị một số loại ung thư từ sớm. Nhìn chung, việc điều trị ung thư sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu bệnh được phát hiện đủ sớm.

TẦM SOÁT UNG THƯ RUỘT & TRỰC TRÀNG

1. BỆNH SỬ & KHÁM BỆNH

Lý do khám bệnh/ nhập viện (nếu có) Tiền sử bệnh, gia đình, xã hội, thuốc

2. XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN

Xét nghiệm máu ẩn trong phân H.Plori trong phân CEA Nội soi đại tràng

3. KHÁM THỰC THỂ VÀ TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Tư vấn về các bệnh lý & các vấn đề quan tâm của bệnh nhân Tiền sử bệnh, gia đình, lối sống, thói quen và các yếu tố nguy cơ khác Tư vấn và giải thích các kết quả xét nghiệm Khuyến cáo về phòng bệnh và cải thiện sức khỏe Theo dõi điều trị và trực tiếp chuyển bệnh theo chuyên khoa nếu cần thiết

4. BÁO CÁO BỆNH

TẦM SOÁT UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

1. BỆNH SỬ & KHÁM BỆNH

Lý do khám bệnh/ nhập viện (nếu có)Tiền sử bệnh, gia đình, xã hội, thuốc

2. XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN

Siêu âm vùng chậu hoặc siêu âm tuyến tiền liệt qua trực tràng TPSA

3. KHÁM THỰC THỂ VÀ TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Tư vấn về các bệnh lý & các vấn đề quan tâm của bệnh nhânTiền sử bệnh, gia đình, lối sống, thói quen và các yếu tố nguy cơ khácTư vấn và giải thích các kết quả xét nghiệmKhuyến cáo về phòng bệnh và cải thiện sức khỏeTheo dõi điều trị và trực tiếp chuyển bệnh theo chuyên khoa nếu cần thiết

4. BÁO CÁO BỆNH

TẦM SOÁT UNG THƯ DẠ DÀY

1. BỆNH SỬ & KHÁM BỆNH

Lý do khám bệnh/ nhập viện (nếu có)Tiền sử bệnh, gia đình, xã hội, thuốc

2. XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN


Xét nghiệm máu ẩn trong phân H.Plori trong phân và máu CEA Nội soi dạ dày

3. KHÁM THỰC THỂ VÀ TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Tư vấn về các bệnh lý & các vấn đề quan tâm của bệnh nhânTiền sử bệnh, gia đình, lối sống, thói quen và các yếu tố nguy cơ khácTư vấn và giải thích các kết quả xét nghiệmKhuyến cáo về phòng bệnh và cải thiện sức khỏeTheo dõi điều trị và trực tiếp chuyển bệnh theo chuyên khoa nếu cần thiết

4. BÁO CÁO BỆNH

TẦM SOÁT UNG THƯ GAN

1. BỆNH SỬ & KHÁM BỆNH

Lý do khám bệnh/ nhập viện (nếu có)Tiền sử bệnh, gia đình, xã hội, thuốc

2.XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN

Siêu âm vùng bụng AFP Viêm gan B (HbsAg, HbsAb) Viêm gan C
Chức năng gan:Sắc tố mật (Bilirubin) Ferritin Albumin Globulin Total Protein Alkaline Phosphatase
Alkaline Transaminase ALT Aspartate Transaminase AST GG

3. KHÁM THỰC THỂ VÀ TƯ VẤN VỚI BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Tư vấn về các bệnh lý & các vấn đề quan tâm của bệnh nhânTiền sử bệnh, gia đình, lối sống, thói quen và các yếu tố nguy cơ khácTư vấn và giải thích các kết quả xét nghiệmKhuyến cáo về phòng bệnh và cải thiện sức khỏeTheo dõi điều trị và trực tiếp chuyển bệnh theo chuyên khoa nếu cần thiết

4. BÁO CÁO BỆNH

Để đặt hẹn hoặc biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây hoặc gọi số +84835140757 Cancer ScreeningHome \ Packages \ Cancer Screening Certain types of cancer can be found before they cause symptoms. Screening can help doctors find and treat some types of cancer early. Generally, cancer treatment is more effective when the disease is found early enough.


COLON & RECTAL CANCER

1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY

Present Complaints (If Any)Past Medical, Family, Social & Drug History

2. INVESTIGATIONS

Occult Blood- Stool H.Plori- stool CEA Colon Endoscopy

3. PHYSICAL EXAMINATIONS & CONSULTATION WITH SPECIALIST

Discuss the patient’s problems or concernsDetailed review of all significant medical issues, including a review of family history, lifestyle, habits and other risk factors.Discuss and interpret all laboratory results and tests.Recommendation of healthcare education and healthcare improvement.Medical follow-up and direct referrals to other specialists’ services if needed

4. MEDICAL REPORT

PROSTATE CANCER

1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY

Present Complaints (If Any)Past Medical, Family, Social & Drug History

2. INVESTIGATIONS

Pelvic transabdominal ultrasound or transrectatl prostate ultrasound TPSA

3. PHYSICAL EXAMINATIONS & CONSULTATION WITH SPECIALIST

Discuss the patient’s problems or concernsDetailed review of all significant medical issues, including a review of family history, lifestyle, habits and other risk factors.Discuss and interpret all laboratory results and tests.Recommendation of healthcare education and healthcare improvement.Medical follow-up and direct referrals to other specialists’ services if needed

4. MEDICAL REPORT

GASTRIC CANCER

1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY

Present Complaints (If Any)Past Medical, Family, Social & Drug History

2. INVESTIGATIONS

Occult Blood- Stool HPlori (blood and stool) CEA Gastrics Endoscopy

3. PHYSICAL EXAMINATIONS & CONSULTATION WITH SPECIALIST

Discuss the patient’s problems or concernsDetailed review of all significant medical issues, including a review of family history, lifestyle, habits and other risk factors.Discuss and interpret all laboratory results and tests.Recommendation of healthcare education and healthcare improvement.Medical follow-up and direct referrals to other specialists’ services if needed

4. MEDICAL REPORT

LIVER CANCER

1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY

Present Complaints (If Any)Past Medical, Family, Social & Drug History

2. INVESTIGATIONS

Abdominal Ultrasound AFP Hepatitis B (HbsAg, HbsAb) Hepatitis C
Liver function:Bilirubin Ferritin Albumin Globulin Total Protein Alkaline Phosphatase
Alkaline Transaminase ALT Aspartate Transaminase AST GG

3. PHYSICAL EXAMINATIONS & CONSULTATION WITH SPECIALIST

Discuss the patient’s problems or concernsDetailed review of all significant medical issues, including a review of family history, lifestyle, habits and other risk factors.Discuss and interpret all laboratory results and tests.Recommendation of healthcare education and healthcare improvement.Medical follow-up and direct referrals to other specialists’ services if needed.

4. MEDICAL REPORT

If you would like to make a booking or request more information, please click here or call +84835140757

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: