Gói khám tầm soát bệnh viêm gan
Với tỉ lệ dân số Việt nam bị nhiễm bệnh viêm gan B cao, việc tầm soát bệnh viêm gan B ở những người lành mang mầm bệnh Viêm gan B và những người có nguy cơ cao khi tiếp xúc với virus có thể giúp các bác sĩ bắt đầu điều trị hoặc giới thiệu thay đổi lối sống có thể làm chậm tổn thương gan. Việc kiểm tra này được khuyến khích vì nhiễm viêm gan B thường bắt đầu gây tổn hại gan trước khi nó gây ra các dấu hiệu và triệu chứng


1. BỆNH SỬ & KHÁM BỆNH VỚI BÁC SĨ CHUYÊN KHOA GAN MẬT

Lý do khám bệnh/ nhập viện (nếu có) Tiền sử bệnh, gia đình, xã hội, thuốc Khám và tư vấn với bác sĩ chuyên khoa gan mật

2. XÉT NGHIỆM & CHẨN ĐOÁN

Kháng nguyên HBs Kháng thể viêm gan B (Anti HBs) & kháng thể lõi viêm gan B (Anti HBc) HBe AG & HBV DNA Anti HBc & Anti-HCV Antibody Siêu âm gan & chức năng gan: SGOT, SGPT

3. BÁO CÁO BỆNH

Bệnh sử chi tiết và tiền căn gia đình Thảo luận và phân tích tất cả các kết quả xét nghiệm Khuyến cáo về phòng bệnh và nâng cao việc chăm sóc sức khỏe Theo dõi điều trị và trực tiếp chuyển bệnh theo chuyên khoaĐể đặt hẹn hoặc biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây hoặc gọi số +84835140757
Hepatitis Screening

With the high rate Hepatitis B infection in the Vietnamese population, testing for hepatitis B infection in people who are Hepatitis B carriers or who have a high risk of coming in contact with the virus may help doctors begin treatment or recommend lifestyle changes that may slow liver damage. This is recommended because hepatitis B infection often begins damaging the liver before it causes signs and symptoms.


1. COMPREHENSIVE MEDICAL HISTORY & PHYSICAL EXAMINATIONS

Present Complaints (If any)Medical HistoryPost Examination Review

2. INVESTIGATIONS

HBs AntigenAnti HBs Anti Body & Anti HBc AntibodyHBe AG & HBV DNAAnti HBc & Anti-HCV AntibodyLiver ultrasound & Liver function: SGOT, SGPT

3. MEDICAL REPORT

Detailed medical and family history.Discussion and interpretation of all laboratory results.Recommendation of healthcare education and healthcare improvement.Medical follow-up and direct referrals to other specialists’ services
If you would like to make a booking or request more information, please click here or call +84835140757

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: