Những yếu tố quan trọng trong khóa học chỉ huy trưởng công trình tại:
♦ Đầu tiên muốn làm bất cứ vấn đề gì thì ♕♥ bạn cũng phải am hiểu luật pháp về lĩnh vực ý♚ cho nên vấn đề pháp lý và cách tổ chức quản lý hoạt động xây dựng đã được Viện Xây Dựng hết sức chú trọng ngay những buổi đầu khóa học chỉ huy trưởng công trình: chứng chỉ chỉ huy trưởng
→ Các hình thức tổ chức thi công công trình✪
→ Điều kiện tối thiểu để thi công công trình★
→ Tổng quan về gói thầu ♕♥ và công trường chuẩn bị xây dựng✪
→ Kết thúc dự án xây dựng công trình ♝♥ và các thủ tục cần thiết★
→ Chức năng và quyền hạn đối với ♗♥ chỉ huy trưởng công trình✰
→ Quyền và nghĩa vụ của chỉ huy trưởng và chủ thể trong gói thầu thi công xây dựng✰
♦ Quản lý tiến độ công trình và chất lượng công trình:
→ Lên bảng kế hoạch thi công xây dựng✬
→ Thiết lập từng giai đoạn thi công♛♥ phân công triển khai kế hoạch✪
→ Đánh giá quan hệ chất lượng - chi phí- thời gian trong toàn giai đoạn thi công xây dựng✢
→ Các nguyên tắc cơ bản trong khâu đảm bảo chất lượng công trình❈✭
→ Những phương pháp ♛♥ quản lý chất lượng sản phẩm hiệu quả nhất❈✫
→ Các yếu tố đánh giá quản lý chất lượng công trình tốt nhất❈⋆
→ Quản lý chi phí và nhân lực 1 cách tối ưu nhất❈⋆

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: