Sau một thời kì sử dụng, các smartphone Android có khuynh hướng tạo ra các tệp tin rác, ứng dụng hay giúp thu dọn trên Android sẽ là giải pháp xóa bỏ nhanh chóng những tệp đó.
1092 http://columbiainfo.net/threads/9389...en.html?p=9445
1093 http://congnghiep3.edu.vn/threads/84...en.html?p=8470
1094 http://daihocnoivu-csmt.edu.vn/threa...n.html?p=10602
>> Các cách đơn giản để không bao giờ nhiễm virus

áp dụng hữu ich trên điện đoại dùng hệ điều hành Android
vận dụng hay để thu dọn tệp rác trên Android là phương tiện hiệu quả để lấy lại dung lượng bộ nhớ, xóa bỏ những tệp tin rác còn sót lại sau quá trình gỡ cài đặt. Những vận dụng sau sẽ là gợi ý cho người dùng tuyển lựa.

Clean Master
Có rất nhiều cách để quản lý tiết kiệm dung lượng bộ nhớ cho Android và Clean Master được xem là giải pháp tổng thể, hiệu quả nhất.

Các tính năng chính của Clean Master: xóa bộ đệm và các tập tin còn sót lại để lấy lại bộ nhớ cũng như cải thiện hiệu suất trên thiết bị và thẻ nhớ, tăng tốc quờ các trò chơi và ứng dụng đang chạy, giải phóng bộ nhớ RAM và tăng tốc thiết bị.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: