Thời lượng pin
iPhone 6s: Thời gian đàm thoại trên mạng 3G lên đến 14 giờ, thời gian duyệt Internet trên LTE lên đến 10 giờ và duyệt trên Wi-Fi lên đến 11 giờ
• iPhone 6s Plus: Thời gian đàm thoại trên mạng 3G lên đến 24 giờ, thời gian duyệt trên LTE và Wi-Fi lên đến 12 giờ
_____________________
Tìm kiếm: Iphone lock hai phong

https://www.facebook.com/seotonghop/...080651/?type=3

Bàn phím Bluetooth chính hãng từ Samsung

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: