Unlock IPhone 5 5s 5c bng vic mua code t nhà mng là mt cách m mng được các chuyên gia cho là là an toàn và hiu qu nht hin nay. Vì sau khi gii mã IPhone s không can thip vào phn cng cũng như không làm nh hưởng đến sóng đin thoi khi bn dùng các nhà mng khác. Sau khi m mng bng code người s dng đin thoi cũng không phi lo lng máy s b khóa li khi nâng cp, sa li, restore IPhone.

Nhưng, hin nay do xut hin quá nhiu đa đim nhn m mng vi giá tin khác nhau đã khiến cho không ít người dùng Iphone cm thy hoang mang trong vic chn la cho mình mt ca hàng unlock IPhone va uy tín, cht lượng và chuyên nghip vi mc giá hp lí.


Cơ s Huy Dũng Mobile được nhiu quý khách s dng IPhone biết đến như mt nơi chuyên sa cha cũng như unlock IPhone uy tín, cht lượng, chuyên nghip vi mc giá hp lí nht hin nay.

Vi mt đi ngũ k thut viên chuyên nghip, kinh nghip lâu nămnhiu năm kinh nghim trong vic sa cha và unlock IPhone cùng trang thiết b chuyên dng. Shop Huy Dũng mobile chc chn sđem đến cho bn mt dch v gii mã IPhone hoàn ho và an toàn nht. Quý khách s không cn phi bn tâm chiếc Iphone ca quý khách li b lock tr li sau mt khong thi gian gii mã vì Huy Dũng mobile có chếđ bo hành cho bn sau khi unlock Iphone thành công.

Giáunlock IPhone 5cho các nhà mng:

Unlock IPhone 5 AT&T (b khóa t 1-3 ngày, H tr imei b n cước, Backlist (báo mt b tr li)) : 2,5 tr

Unlock IPhone 4, 4s, 5s, 5c AT&T ( Dv nhanh l t 1-3 ngày, H tr imei n cước, Backlist ) :2tr5

M mng Iphone Sprint, 4s/5 : Sim ghép

Unlock IPhone 5 T-Mobile :2tr3 (10-25 ngày)

B khóa iPhone 4, 4s AT&T (TG 3=10 ngày ) :600k

Unlock iPhone 5s, 5, 5c AT&T : 700 (3-10 ngày) Nhng imei b n cước, Báo mt b tr li

Unlock IPhone 5 Verizon 4s Verizon – iPhone 4/4S ( Clear ESN) :1tr7 (3-10 ngày)

Khi unlock IPhone 5cti trung tâm quý khách s cóđược nhng quyn li sau:

- Không cn bung máy khi m khóa.

- Bn có th theo dõi trc tiếp quá trình unlock IPhone 5 không cn đđin thoi li ca hàng.

- Có th unlock, m mng IPhone 5 t xa, ch cn s Imei ca máy.

- Bo đm mng n đnh, dùng tt cho các mng ti Vit Nam ( Mobifone, Viettel, Vinaphone, Gmobile, Vietnammobile)

- Không nh hưởng ti hđiu hành, phn mm, ng dng ca đin thoi.

- Bo hành sau khi m khóa IPhone 5 thành công.

- Hoàn tr chi phí b khóa IPhone 5 nếu quý khách không hài lòng.

- Quá trình và thi gian unlock IPhone 5c trc tiếp ti ca hàng Huy Dũng Mobile

- Trung tâm nhn máy -> Test IMEI -> (Chn la cách thc gii mã phù hp theo nhu cu, yêu cu ca khách hàng) -> Thanh toán -> Kim tra h thng mng, phn mm, hđiu hành (sau khi n đnh) -> Bàn giao cho khách hàng.

Liên h:

Ngun: http://iwamsn2012.ac.vn/unlock-giai-ma-be-khoa-iphone-5-5s-5c-nha-mang-att-t-mobile-verizon/

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: