Ngày 26-6-2013 mình mới bị nó gọi hỏi mua dây audio nó nói nó ở Ninh Bình kêu mình đưa số tk và nhắn số thẻ cho nó,mình nghi ngờ nên nhắn số thẻ bị khóa cho nó sau đây là hình tin nhắn mình post lên...