Trên mặt thằng này nhìn vô là thấy chữ gian rồi ! Làm ăn kiểu này thì công nhận mau giàu , nhưng mà cũng mau đi bệnh viện lắm !!!!