đúng gian luôn đó kakaka mình mà đi sửa iPhone nhìn cái mặt nó dám vô sửa chết liền.