★CƠN SỐT IPHONE LOCK: 5/5C/5S/6/6 Plus★

󾭚iPhone 6S 16G Gold vàng QT = 17.500.000 VNĐ

󾭚iPhone 6S 16G Rose Gold Hồng vàng QT = 18.500.000 VNĐ


󾭚iPhone 6 16G Grey Xám Lock nhật = 8.400.000 VNĐ

󾭚iPhone 6 16G White Trắng Lock nhật = 8.700.000 VNĐ

󾭚iPhone 6 16G Gold Vàng Lock nhật = 9.000.000 VNĐ

★★★★★★★★

󾭚iPhone 6 16G Grey Xám QT = 10.000.000 VNĐ

󾭚iPhone 6 16G White Trắng QT= 11.000.000 VNĐ

󾭚iPhone 6 16G Gold Vàng QT= 12.000.000 VNĐ
★★★★★★★★

󾭚iPhone 5S 16G Gold Vàng Quốc tế = 6.800.000 VNĐ
★★★★★★★★
󾭚iPhone 3GS 8GB (Bản quốc tế) =600.000 VNĐ
󾭚iPhone 4 8GB (Bản quốc tế) =1.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 4S 8G (Bản quốc tế) = 2.500.000 VNĐ(Likenew)
󾭚iPhone 4S 16G (Bản quốc tế)=2.600.000 VNĐ(Likenew)
★★★★★★★★★★★
󾭚iPhone 5C 16GB Các màu(Japan) =2.600.000 VNĐ
󾭚iPhone 5C 32GB Các màu(Japan) =2.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 5C 8GB Các màu (Bản Quốc tế)=3.400.000 VNĐ
★★★★★★★★★★★★
󾭚iPhone 5 16GB Xanh đen (Bản Quốc tế)=4.400.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 16GB Trắng (Bản Quốc tế)=4.800.000 VNĐ
★★★★★★★★★★★★
󾭚iPhone 5S 16G Grey Xám Bản quốc tế =6.000.000 VNĐ
★★★★★★★★★★★★
󾭚iPhone 5S 16G Grey Xám Lock =4.600.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Grey Xám Lock =5.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Grey Xám Lock =5.200.000 VNĐ

󾭚iPhone 5S 16G Gold Vàng Lock =4.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Gold Vàng Lock =5.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Gold Vàng Lock =5.400.000 VNĐ

󾭚Sony Xperia Z =2.500.000 VNĐ
󾭚Sony Xperia Z1=3.800.000 VNĐ
󾭚Sony Xperia Z3=6.500.000 VNĐ
󾭚LG G2 =======3.000.000 VNĐ
󾭚Galaxy Note 2 =3.000.000 VNĐ
󾭚Galaxy Note 3 =5.000.000 VNĐ
󾭚Galaxy Note 4 =6.500.000 VNĐ


󾭚NOMI 3S mới 100% Fullbox =2.200.000 VNĐ
================================
CALL TRỰC TIẾP BÁO GIÁ TỐT BÁN BUÔN : 0972 424 334-0919 696 334

Giá áp dụng ngoài ngày vàng

󾭚iPhone 5C 16GB Các màu(Nhà mạng)=2.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 5C 32GB Các màu(Nhà mạng)= 3.000.000 VNĐ

󾭚iPhone 5C 8GB Các màu (Bản Quốc tế)= 3.600.000 VNĐ
󾭚iPhone 5C 16GB Các màu(Bản Quốc tế)= 3.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 5C 32GB Các màu(Bản Quốc tế)= 4.000.000 VNĐ

󾁑IPHONE 5 (LOCK)

󾭚iPhone 5 16GB Xanh đen (Nhà mạng)= 3.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 16GB Trắng (Nhà mạng)====3.500.000 VNĐ

󾭚iPhone 5 32GB Xanh Đen (Nhà mạng) 3.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 32GB trắng (Nhà mạng)=== 3.500.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 64GB Xanh Đen (Nhà mạng) 3.400.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 64GB trắng (Nhà mạng)=== 3.700.000 VNĐ

󾁑IPHONE 5S (Bản Lock)

󾭚iPhone 5S 16G Grey Xám= 4.500.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 16G Trắng White 5.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 16G Gold Vàng= 5.300.000 VNĐ

󾭚iPhone 5S 32G Grey Xám= 4.700.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Trắng White 5.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Gold Vàng= 5.500.000 VNĐ

󾭚iPhone 5S 64G Grey Xám= 5.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Trắng White 5.400.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Gold Vàng= 5.700.000 VNĐ

󾁑IPHONE 4 (Q.TẾ)

󾭚iPhone 4 8GB Đen == 1.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 4 8GB Trắng= 1.900.000 VNĐ

󾭚iPhone 4 16GB Đen= 2.100.000 VNĐ
󾭚iPhone 4 16GB Trắng 2.200.000 VNĐ

󾭚iPhone 4 32GB Đen= 2.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 4 32GB Trắng 2.300.000 VNĐ

󾁑IPHONE 4S (Bản quốc tế)

󾭚iPhone 4S 8G Đen = 2.500.000 VNĐ(Chưa Active)
󾭚iPhone 4S 8G Trắng = 2.600.000 VNĐ(Chưa Active)


󾭚iPhone 4S 8G Đen= 2.500.000 VNĐ(Chưa Active)
󾭚iPhone 4S 8G Trắng = 2.700.000 VNĐ(Chưa Active)

󾭚iPhone 4S 16G Đen= 2.500.000 VNĐ(Likenew)
󾭚iPhone 4S 16G Trắng= 2.600.000 VNĐ(Likenew)


󾭚iPhone 4S 32GB Đen= 2.700.000 VNĐ
󾭚iPhone 4S 32GB Trắng 2.800.000 VNĐ

󾭚iPhone 4S 64GB Đen= 3.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 4S 64GB Trắng 3.100.000 VNĐ

󾁑IPHONE 5 (Bản quốc tế)

󾭚iPhone 5 16G Blue xanh 4.500.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 16G Trắng=== 5.000.000 VNĐ

󾭚iPhone 5 32G Blue xanh 4.800.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 32G Trắng=== 5.300.000 VNĐ

󾭚iPhone 5 64G Blue xanh 5.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5 64G Trắng=== 5.500.000 VNĐ

󾁑IPHONE 5S (Bản quốc tế)

󾭚iPhone 5S 16G Grey Xám= 6.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 16G Trắng White 6.500.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 16G Gold Vàng= 6.800.000 VNĐ

󾭚iPhone 5S 32G Grey Xám= 6.200.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Trắng White 6.700.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 32G Gold Vàng= 7.000.000 VNĐ

󾭚iPhone 5S 64G Grey Xám= 6.400.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Trắng White 7.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 5S 64G Gold Vàng= 7.200.000 VNĐ

󾭚iPhone 6 16G Grey Xám == 11.500.000 VNĐ
󾭚iPhone 6 16G White trắng = 12.000.000 VNĐ
󾭚iPhone 6 16G Gold Vàng== 12.500.000 VNĐ

󾁑Nomi

󾭚Nomi 3S Đen trắng== 2.500.000 VNĐ

󾁑SAMSUNG

󾭚Samsung S2 HD LTE 2.300.000 VNĐ
󾭚Samsung S3 ====== 2.200.000 VNĐ
󾭚Samsung S4 ====== 3.300.000 VNĐ
󾭚Samsung S5 ====== 5.000.000 VNĐ

󾭚Samsung Note 1 ======= 2.000.000 VNĐ
󾭚Samsung Note 2 ======= 3.000.000 VNĐ
󾭚Samsung Note 3 ======= 5.000.000 VNĐ
󾭚Samsung Note 4 ======= 7.600.000 VNĐ

󾁑LG

󾭚LG G2 Korea F320= 3.000.000 VNĐ
󾭚LG G2 Quốc tế=== 3.200.000 VNĐ
󾭚LG G3 ========= 5.000.000 VNĐ
󾭚LG Optimus G F180 = 2.000.000 VNĐ
󾭚LG G Pro F240 === 2.200.000 VNĐ
󾭚LG G4 ========= 8.500.000 VNĐ

󾁑SONY

󾭚Sony Xperia Z ====== 2.600.000 VNĐ
󾭚Sony Xperia Z1====== 4.000.000 VNĐ
󾭚Sony Xperia Z2====== 5.200.000 VNĐ
󾭚Sony Xperia Z3====== 6.800.000 VNĐ

󾁑HTC

󾭚HTC Bướm === 2.300.000 VNĐ
󾭚HTC One M7== 3.000.000 VNĐ
󾭚HTC One M8== 5.500.000 VNĐ
󾁑NOKIA

󾭚Nokia 6700 gold ======== 2.000.000 VNĐ
󾭚Nokia 6300(các màu )===== 500.000 VNĐ

󾁑 Dịch vụ
*Quý khách đợi từ 5-15 phút KTV kiểm tra thay thế trực tiếp trước mặt quý khách :
1. Thay mới
- Thay nắp lưng IPhone 4/4S : 80k
- Thay màn hình IPhone 4/4S : 650k
- Thay màn hình IPhone 5 : 1.100k
- Thay màn hình IPhone 5S : 1.300k
- Thay camera IPhone 4/4S/5/5S/6/6+
- Thay phím home, bo cáp nguồn, volume các loại IPhone 4/4S/5/5S/6/6+...
2. Sửa chữa:
- Sửa thay Wifi các loại
- Tư vấn sửa chữa icloud
- Ép kính IPhone 4/4S : 200k
- Ép kính IPhone 5/5S : 450k
- Ép kính IPhone 6 : 1.000k
- Sửa chữa tất cả các lỗi, quý khách liên hệ: 097 2424 334 - 091 9696 334 để được tư vấn, tiết kiệm chi phí nhất cho quý khách hàng.
3. Hỗ trợ tư vấn khách hàng
- Cung cấp thông tin sản phẩm - Tư vấn SP các dịch vụ Mobile
- Giá các model điện thoại - phụ kiện luôn rẻ nhất, được cập nhật thường xuyên......

󾁑󾁑󾁑󾁑Slogan :󾁑󾁑󾁑󾁑

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT NHẤT

Địa chỉ duy nhất: 334B Phố Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội.
(Cạnh Karaoke KingDom)
Điện thoại: 043 572 1119
Hotline: 097 24 24 334 - 091 96 96 334

󾁑CAM KẾT VÀNG

"100% Khách hàng sẽ hài lòng về chúng tôi":
- Chỉ bán hàng chính hãng, nguyên bản.
- Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu .
- Cài đặt MIỄN PHÍ phần mềm tiện ích, game, ứng dụng, nhạc phim theo yêu cầu.
- Miễn phí dán màn hình bảo vệ màn hình máy.
- Nhiều chế độ hậu mãi, quà tặng hấp dẫn đối với từng sản phẩm.
- Giảm ngay 50% Giá phụ kiện cho khách hàng mua máy kèm theo. Nhập lại máy khi khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

󾁑Chế độ bảo hành hậu mãi:

+ Khách hàng dùng thử sản phẩm 7 ngày bao test Lỗi 1 đổi 1 nếu có lỗi do nhà sản xuất.
+ HT bảo hành 12 tháng miễn phí hoàn toàn công sửa chữa nếu phát sinh lỗi.

󾁑QUÀ TẶNG :
Tặng ngay gói combo quà tặng khi mua điện thoại Full.
Tặng ngay bộ quà tặng khi mua sản phẩm
1. Tặng 1 bộ: Pin tích điện di động, Sạc dự phòng.
2. Tặng bút cảm ứng điện dung 2 trong 1
3. Tặng ốp lưng cao cấp bảo vệ máy ( Chính hãng )
4. Miễn phí dán màn hình Cường lực bảo vệ máy .
5. Cài đặt nhạc, phim ảnh, tiện ích, ứng dụng theo yêu cầu
6. Nâng cấp phần mềm miễn phí trọn đời máy.


󾁑TRI ÂN KHÁCH HÀNG, thay lời cảm ơn!󾁑
󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑


Địa chỉ duy nhất: 334B Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội.
(Cạnh Karaoke KingDom)
Điện thoại: 04 3572 1119 - 0947 798 111
Hotline: 097 24 24 334 - 091 96 96 334

󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑󾁑

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: