Trong tình trạng giá của BĐS nói chung và giá của BĐS văn phòng cho thuê nói riêng hiện nay tăng lên không ngừng thì nhà nước cần phải thể hiện rõ vai trò cầm trịch của mình trong việc bình ổn giá của các loại hình BĐS trên thị trường Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động BDS.
Nhà nước cần có biện pháp điều chỉnh giá đất sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường, không áp giá quá xa so với thực tế. Đồng thời điều chỉnh biểu thuế suất áp dụng hợp lý đối với từng đối tượng trong các loại hình giao dịch BĐS. Nhà nước phải có và thực thi các biện pháp kiểm tra, nắm bắt thường xuyên, có hiệu quả, dự báo được các xu hướng biến động trên thị trường bất động sản, từ đó có phương án xử lý phù hợp.
Đẩy mạnh hệ thống công cụ hỗ trợ phi thị trường như: thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, kiện toàn các sàn giao dịch BĐS.
Xây dựng hệ thống thông tin môi trường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch của thị trường BĐS.
Thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm giảm nhẹ cơ cấu bộ máy nhà nước đồng thời tạo cơ chế thông thoáng cho các nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.
Hiện nay giá của BĐS tăng nhanh cũng một phần do nạn đầu cơ, do vậy nhà nước cần có những biện pháp nhằm hạn chế nạn đầu cơ như buộc chủ đầu tư phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của khoản tiền đầu tư mua BĐS nhằm tránh tình trạng rửa tiền của các hoạt động tham ô, tham nhũng, Xây dựng Việt Nam
Nhìn chung chúng ta vẫn chưa thiết lập được cơ chế định giá phù hợp với cơ chế thị trường. Đội ngũ nhân viên định giá của các công ty còn thiếu kinh nghiệm và hầu như chưa có chứng chỉ hành nghề. Do đó để nâng cao chất lượng trong hoạt động định giá BĐS đặc biệt là BĐS văn phòng thì các doanh nghiệp định giá cần phải hoàn thiện đội ngũ định giá viên, đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp sau mỗi khoá đào tạo có cấp chứng chỉ; thêm vào đó các doanh nghiệp cần mở rông quy mô và chất lượng trong việc định giá văn phòng cho thuê. Thị trường văn phòng cho thuê ở Việt Nam được đánh giá là rất tiềm năng và giá của văn phòng cho thuê ở nước ta chưa đạt đến đỉnh điểm của nó. Trước tình hình đó các doanh nghiệp phải có hệ thống thu thập và xử lý các thông tin đã thu thập được một cách chính xác, linh hoạt. Ngoài ra bản thân các công ty cần phải có sự liên kết chặt chẽ với các công ty cung cấp văn phòng cho thuê đồng thời phải nâng cao sự hiểu biết về các loại hình văn phòng cho thuê để áp dụng các phương pháp định giá cho phù hợp.
[/b][/b]

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: