Trong thưa của mình, Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biêt, tổng diện tích đất khu công nghiệp (KCN) đã cho thuê đạt trên 28.500 ha, tỷ lệ lấp đầy là 49%; riêng các KCN đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.

chung cư E4 Tower Yên Hòa

Cũng theo ít, tính đến hết tháng 6/2016, trên cả nước có 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là 814.792 ha và 313 KCN được thành lập với tổng diện tích đất là hơn 88.000 ha. Trong đó, diện tích đất KCN có thể cho thuê là 60.000 ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên.

Tính đến thời khắc hiện tại, đã có 218 KCN được đi vào hoạt động với tổng diện tích đất gần 60.000 ha và 95 KCN đang trong giai đoạn đền bù phóng thích mặt bằng và xây dựng hạ tầng căn bản với tổng diện tích đất là hơn 28.000 ha. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê đạt hơn 28.500 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 49%. Riêng tỷ lệ lấp đầy của các KCN đã đi vào hoạt động đạt gần 70%.

chung cư E4

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, có hơn 300 dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký lên tới hơn 5,1 tỷ USD.

Ngoài ra, các KCN, KKT đã lôi cuốn được gần 450 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đăng ký là 14.500 tỷ đồng.

dự án E4 Vũ Phạm Hàm

Trong 6 tháng đầu năm, nhìn chung tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT khá ổn định với tổng doanh thu là hơn 55 tỷ USD (so với cùng kỳ năm 2015 đã tăng 10% và bằng 45% kế hoạch của năm 2016). Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp này đạt hơn 25 tỷ USD (bằng 90% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm tới 47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016).
(Theo Chính phủ)

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: