Có nhiều yếu tố khác nhau góp phần vào sự sụp đổ liên tiếp của ngành công nghiệp game boom trực tuyến . Nó có game boom vẻ như xi có đỉnh cao của nó và hiện nay đến một downswing trong sự phổ thông của trò chơi.

Trong đoạn văn sau đây tôi thế liệt kê những nguyên tố quan trọng nhất mà có thể đã góp phần cuối của sự bùng nổ xi :

1. Số lượng giảm của các cầu thủ đã không để phòng game boom có rất nhiều chương trình khuyến mãi và lòng sát . Số lượng FREEROLLS giảm , các khoản tiền thưởng tiền gửi không có các tùy chọn như tốt như trước và nhiều chương trình lòng sát đã tặng bợt hơn đáng kể.2 . Online miễn phí đã trở thành một nơi khó khăn hơn để kiếm tiền để kiếm sống. Trong đầu của sự bùng nổ xi nhiều cầu thủ không có ý tưởng làm thế nào để chơi trò chơi. Các bảng đầy cá người đã đi kiếm tiền dễ dàng . Trong một số năm hàng ngàn người chơi học được cách chơi các trò chơi trên một mức độ cao hơn và có cá ít hơn và ít hơn ở các bảng. Không ai thích bị mất liên tục và nhiều người chơi chỉ cần bỏ sở thích chơi . Như khẩu hiệu của game boom After Dark nói: " Đó là một cách khó khăn để thực hiện một cuộc sống dễ dàng " .

3 . Phòng game boom cho điện thoại mất độ tin cậy của họ. Việc đóng FullTilt , Ultimate Bet và Absolute game boom thay đổi cơ sở thị trường game boom trực tuyến . Cho đến thời điểm mà người chơi không tin rằng họ có thể bị mất tiền của họ, vì tắt máy phòng game boom. Hàng ngàn người chơi mất bankroll của họ, vì các phòng chơi game boom đã đề cập . Đồng thời phòng game boom khác cũng có vấn đề thu hồi và người chơi không thể rút tiền từ tài khoản của họ ho

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: