Skype có thể giúp bạn tần tiện cuộc gọi đến "ra khỏi mạng Skype " cuộc gọi . " Trong số mạng " có tức là bạn đang gọi phê chuẩn giao diện Skype và các người bạn đang gọi không sử dụng giao diện skype . Trong cảnh huống này , bạn sẽ phải trả để có cuộc trò chuyện .

Skype cung cấp một loạt các uổng cho mỗi phút tùy thuộc vào nơi bạn đang gọi và nếu bạn đang trả tiền Skype một khoản phí hàng tháng . Tôi tìm thấy nó tiết kiệm nhất để trả trước cho một khối phút vì điều này đủ điều kiện tôi với giá ưu đãi . Cẩn thận kiểm tra vơ các uổng và các trước khi hành động vượt ra ngoài thông điệp lăng xê của họ " Skype với Skype " là miễn phí.Một số vấn đề đã được ít liên hệ đến cài đặt bảo mật của Skype không giữ quan điểm từ webcam cá nhân chủ nghĩa của bạn . Giải pháp nhanh nhất có thể là công nghệ rất thấp. Bạn đặt một lưu ý dính hoặc một chút che mất camera trên máy tính của bạn .

Một giải pháp cao nhã có thể là dựa trên công nghệ . Phan online mới nhất cho dien thoai Nếu máy tính của bạn là máy ảnh được trang bị , bạn có thể chọn để kiểm soát những người nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bạn với một số chương trình . Một là webcamlock.net . Chương trình này cho phép bạn kiểm soát những gì các vận dụng có thể hoặc chẳng thể dùng webcam của bạn. Nếu máy tính của bạn được san sớt bởi các thành viên gia đình hoặc bạn cùng văn phòng , tôi đề nghị sử dụng một mật khẩu để bảo vệ truy cập webcam . Tốt nhất là giữ quan điểm vào phòng của bạn trong vòng kiểm soát của bạn ở quơ các lần. ắt chúng ta đã thấy đủ bộ phim cảnh sát với tù nhân d

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: