Mặc dù iPhone có một số áp dụng đích thực ngọt ngào và các công cụ bạn có thể dùng như truy cập internet không giới hạn , youtube, thời tiết , bản đồ , email và một máy ảnh, tin hay không , nó hoàn toàn không có game contra bạn có thể chơi . Không phải là một trong những đơn ! Vì vậy không có tetris , solitaire không , game contra 4 miễn phí không có gì . Không phải như bạn cần một cái gì đó để giết thời gian khi bạn có khả năng truy cập internet, nơi đã bao giờ bạn đang có, nhưng nó luôn luôn là tốt đẹp để có một số game contra giúp bạn tiêu khiển khi bạn đã lướt web.Mặc dù Apple sẽ không đặt bất kỳ game contra ứng dụng sớm, trên điện thoại có một vài chọn lọc thay thế bạn có thể dùng để tải về một số game contra trên iPhone của bạn ngay giờ .

Đến nay là tốt nhất của các game contra mà bạn có thể tải về trên iPhone của bạn là giả lập Nintendo . Một số bạn có thể đã nghe nói về giả lập Nintendo và một số bạn có không, nhưng đối với những người không có Nintendo giả lập tải về cơ bản là như tải Nintendo trước tiên trên iPhone của bạn . Không phải trò đùa ! Với giả lập Nintendo bạn có thể chơi bất kỳ game contra từ Nintendo trước hết , các game contra như Punch Out Mike Tyson , Contra , bít tất các game contra Super Mario Bros và tấn khác như bất kỳ game contra Castlevania , T & C Surf hay Ninja Gaiden .

Phần tốt nhất về giả lập này là bạn không cần phải tải về vớ các game contra cá nhân chủ nghĩa, ắt họ đều đến như là một phần của một download để bạn có thể chơi bất kỳ của các game contra ngay trên iPhone của bạn , giống như bạn đã trở lại trong ngày. Một phần thú vị về giả lập này là bộ điều khiển rưa rứa cho Nintendo là quãng cùng của màn hình trên iPhone, do đó bạn có thể chơi chỉ là cách bạn dùng để !

Nguồn chơi game contra miễn ph

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: