Là bản update của game “NHẤT ĐẠI TÔNG SƯ“, có nhiều thay đổi đáng giá.
(poster của game)

Những thay đổi có trong bản cập nhật:

1.Hệ thống kinh mạch
(hệ thống kinh mạch)

2.Thú cưỡi Đế Diệm
(thú cưỡi mới)

3. Cấp độ chiến đấu và các chức năng Level 100
(cập nhật mới)

4. Tuyệt thế môn phái

Nào chạm vào biểu tượng download bên dưới và tải game về chơi thôi nào bạn!
nguồn: khoapps.net

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: