Truecaller - Caller ID & Block xem ai là người gọi không rõ là, khối các cuộc gọi không mong muốn và tin nhắn SMS, và quản lý các địa chỉ giao thông của bạn cho miễn phí. Hơn 40 triệu người sử dụng yêu TrueCaller! TrueCaller là công nhận của cộng đồng điện thoại di động lớn nhất thế giới.

TrueCaller phần mềm chặn cuộc gọi cho Android làm cho môi trường di động của bạn sáng dạ hơn bằng cách cho phép bạn kết nối với người mà bạn muốn, khi bạn muốn. Các ứng dụng cho phép bạn mở rộng danh sách liên lạc của bạn và tiếp cận những người bạn muốn tìm; giúp bạn dễ dàng xác định ai đang gọi bạn; và bảo vệ danh tính di động của bạn từ điện thoại viên không mong muốn. Các tính năng: Caller ID - Giúp bạn xác định ai đang gọi trước khi đáp (đề nghị 3G hoặc Wifi) Khối gọi - Cung cấp cho bạn truy cập vào danh sách gửi thư rác hàng đầu mở rộng của chúng tôi và cho phép bạn mau chóng ngăn chặn các cuộc gọi từ quơ các số báo cáo là thư rác ung dung android


Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: