Dự kiến khai giảng lớp luyện thi Topik


TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험(Kỳ thi năng lực tiếng Hàn ; Test of Proficiency in Korean), do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng Hàn Quốc không như tiếng mẹ đẻ của mình.


Viện giáo dục và công nghệ Hàn quốc là đơn vị tổ chức kỳ thi TOPIK trong và ngoài Hàn Quốc.


Bài thi TOPIK đánh giá năng lực của các học viên học tiếng Hàn như ngôn ngữ quốc tế thứ 2, dành cho tất cả những người sử dụng tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2.-- Người đang học tiếng Hàn Quốc và những người mong muốn đi du học đại học tại Hàn Quốc
-- Người mong muốn làm việc các doanh nghiệp Hàn Quốc trong và ngoài nước và các cơ quan công cộng
-- Người nuớc ngoài đang học tại trường nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp


Bài thi cũng rất quan trọng dành cho các bạn làm việc tại các công ty Hàn Quốc. Hiện tại các công ty lớn Hàn quốc ở Việt Nam như Samsumg, LG, Posco… đều coi chứng chỉ TOPIK là điều kiện quan trọng trong việc thi đầu vào và tiến cử trong quá trình làm việc.

Đáp ứng nhu cầu luyện thi Topik của các bạn học viên, trung tâm tiếng Hàn SOFL dự kiến khai giảng các lớp luyện thi Topik vào đầu tháng 4 nàyCác bạn có nguyện vọng ôn thi , vui lòng đăng kì tại trung tâm nhé . Hotline : 0917861288

Liên Hệ : Trung tâm tiếng Hàn SOFL

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: