Ống thép đúc 355, ống thép nhập khẩu hàn quốc, ống thép hàn 355

Ống thép phi 355 x 6.35 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 355 x 29-40 ly x (6.000mm-12.000mm)


Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Web: THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN, ỐNG MẠ KẼM, TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Cty Thép Trường Thịnh Phát

KDC Thuận giao- Thuận An –BD

Mr : Đức: 0916.415.019

Đt: : 06503 719 330

Fax: 06503 719 123

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: