Hồ sơ xin phép xây dựng, sửa chữa cải tạo trên nền nhà cũ đã có giấy tờ chủ quyền:

1) Trường hợp xây dựng, sửa chữa, nhà kiên cố cấp 2, nhà cấp 3 cấu trúc móng, cột BTCT;(xây cơi tầng trên sàn BTCT hiện hữu):

- Ðơn xin phép xây dựng theo mẫu có xác nhận của UBND Phường nơi căn nhà tọa lạc (2 bản chính). Lưu ý : Ðề nghị chủ nhà ghi chú thêm địa chỉ và số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

- Giấy chủ quyền nhà đã qua trước bạ hoặc Hợp Ðồng Mua Bán nhà đã qua phòng Công Chứng, trước bạ, đăng bộ kim giấy tờ chủ quyền của chủ cũ (2 bản sao có chứng thực sao y).

- Bản vẽ hiện trạng nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y ).

- Bản đồ hiện trạng, vũ trụ đất do cơ quan có tư cách pháp nhân thiết lập (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y).

- Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân thiết lập ( 2 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y ).

- ẢNH chụp khổ 9 x 12cm mặt chính công trình có không gian liền kề ̉ trước khi sửa chữa nhà (1 kiểu rửa 2 ảnh).

** Trường hợp xây cơi tầng trên sàn BTCT hiện hữu không cần có hồ sơ khảo sát móng.
2) Trường hợp sửa chữa nhà cấp 3 với cấu trúc măng, cột gạch:

- Ðơn xin phép sửa chữa theo mẫu có xác nhận của UBND Phường nơi căn nhà tọa lạc ( 2 bản chính ). Lưu ý : Ðề nghị chủ nhà ghi chú thêm địa chỉ và số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

- Giấy chủ quyền nhà đã qua trước bạ ( 2 bản sao có chứng thực sao y); hoặc Hợp Ðồng Mua Bán nhà đã qua Phòng Công Chứng, trước bạ, đăng bộ kim giấy tờ chủ quyền của chủ cũ (2 bản sao có chứng thực sao y ).

- Bản vẽ hiện trạng nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y ).

- Bản vẽ thiết kế sửa chữa nhà do cơ quan thiết kế có tư cách pháp nhân thiết lập trường hợp nhà có làm thêm gác gỗ ( 2 bản chính ).

Hồ sơ xin phép xây dựng sửa chữa nhà ở diện nhà nhà nước quản lý

1) Trường hợp xây dựng, sửa chữa, nhà kiên cố cấp 2, nhà cấp 3 cấu trúc móng, cột BTCT;(xây cơi tầng trên sàn BTCT hiện hữu):

- Ðơn xin phép xây dựng theo mẫu có xác nhận của UBND Phương nơi căn nhà tọa lạc (2 bản chính). Lưu ý : Ðề nghị chủ nhà ghi chú thêm địa chỉ và số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

- Hợp Ðồng thuê nhà ( 1bản sao y có chứng thực sao y ).

- Giấy thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y ).

2) Trường hợp sửa chữa nhà cấp 3 với cấu trúc móng, cột gạch:

- Ðơn xin phép sửa chữa theo mẫu có xác nhận của UBND Phường nơi căn nhà tọa lạc ( 2 bản chính ). Lưu ý : Ðề nghị chủ nhà ghi chú thêm địa chỉ và số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

- Hợp Ðồng thuê nhà ( 1 bản sao y có chứng thực sao y ).

- Giấy thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà (1 bản chính + 1 bản sao không cần chứng thực sao y ).

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: