Việc sử dụng các phần mềm quét Email Giờ đây việc tìm kiếm khách hàng là việc làm quan trọng trong việc kinh doanh và mua bán của nhiều người khách hàng nhất là khi chúng ta mới ở điểm xuất phát. Nhận thấy Marketing Online đang mang tầm quan trọng rất lớn đối với các hình thức bán hàng thời đại mới này.

Chức năng:
  • Tìm kiếm Email và Số điện thoại từ Google 193 Quốc gia
  • Tìm kiếm Email và số điện thoại từ Website
  • Tìm kiếm Email và số điện thoại từ Forum (Forum phải đăng nhập mới thấy Email)
  • Tìm kiếm Email và số điện thoại từ Facebook
  • Lọc Email sống, Chết và lọc Trùng
  • Tự động lưu, Cấu hình nhẹ và tìm kiếm siêu nhanh
Thông Số kỹ thuật
  • Cập nhật và Update thường xuyên
  • Tự động thay đổi cấu hình thiết bị (Giả lập các thiết bị khác nhau)
Học marketing Trong thực tế, học Marketing là một chuỗi các hoạt động thuộc phần chìm để đảm bảo các hoạt động thuộc phần nổi mà bạn đã nhìn thấy được diễn ra đúng theo mục đích của doanh nghiệp, như: nghiên cứu nhu cầu, nghiên cứu sản phẩm mới, tìm hiểu hành vi, lập kế hoạch, xây dựng quan hệ với cộng đồng, báo chí, xây dựng thương hiệu, phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm….Hướng Dẫn cài Đặt

Làm ơn cài đặt phần mềm .net framework 4.5++ và vcredist2013 (32 bit) hoặc vcredist2013 (64 bit) trước khi chạy chương trình.

Khi đăng nhập bạn copy mã Key (như hình) và gửi mã key này cho chúng tôi qua Email: Admin@chothu.com . Chúng tôi sẽ cấp mã Key để mở chương trình.

Giá: 150.000 VNĐ/ 1 tháng2.500.000 VNĐ/ vĩnh viễn

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: