Thép ống đúc, thép ống hàn phi 219, phi 273, phi 102, phi 108

Ống thép phi 90 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 4,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 4,78 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc phi 90 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 5,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép đúc phi 90 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 90 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Thép ống đúc phi 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Web: Ống thép đúc, Ống thép hàn, Ống thép mạ kẽm - Thép Trường Thịnh Phát

Cty Thép Trường Thịnh Phát

KDC Thuận giao- Thuận An –BD

Mr : Đức: 0916415019

Đt: : 06503 719 330

Fax: 06503 719 123

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: