Năm nay, trong khi các mặt hàng cà phê, gạo có giá trị xuất khẩu giảm thì hạt đào lại có thêm một năm ăn nên tạo ra và tiên liệu sẽ mang về 2,5 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, nhiều khả năng kim ngạch xuất ra nước ngoài hạt đào lộn hột sẽ gần bằng giá trị thu về từ XK 6 triệu tấn gạo, cho dù phải bỏ ra gần 1 tỉ đô la Mỹ nhập thêm điều thô về chế biến.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong 10 tháng đầu năm 2015, lượng đào nhân XK của Việt Nam đạt 272.000 tấn, giá thành trị thu về là 1,97 tỉ đô la Mỹ, tăng 6% về lượng nhưng lại tăng hơn 18% về giá trị trị.
>> [b]Loại hạt quý trị nóng trong người hat ươi

Ông Đặng Hoàng Giang, Phó chủ tịch Hiệp hội đào Việt Nam (Vinacas) cho biết, nhiều khả năng năm 2015, kim ngạch xuất ra nước ngoài điều của Việt Nam sẽ ở mức 2,5 tỉ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến ngày nay.

Một trong một vài lý do để ngành điều lộn hột có giá trị trị xuất khẩu tăng nhờ đơn giá đào nhân tăng; cụ thể, trong 9 tháng đầu năm nay, giá trị đào nhân XK bình quân là 7.263 đô la Mỹ/tấn, tăng gần 12% so với cùng kỳ.

>> Xem thêm cong dung cua hat duoi uoi

Năm 2014, kim ngạch xuất ra nước ngoài đào của Việt Nam đạt 2,2 tỉ đô la Mỹ, gồm điều lộn hột nhân là 2 tỉ đô la Mỹ, tương đương 306.000 tấn, còn 200 triệu đô la là từ dầu vỏ hột điều. giá sản phẩm trung bình trong 11 tháng của năm 2014 là 6.553 đô la Mỹ/tấn. Như vậy, có biện pháp thấy, giá đào lộn hột nhân năm nay cao hơn năm trước, và lượng tiêu thụ điều nhân tăng lên sau mỗi năm.Tuy nhiên, để có lượng điều nhân xuất khẩu tăng, Việt Nam cũng phải nhập khẩu một lượng lớn đào lộn hột thô về tách vỏ và xuất ra nước ngoài trở lại. Cụ thể, trong 10 tháng qua, lượng điều lộn hột thô nhập về là 780.000 tấn, giá trị trị hơn 1 tỉ đô la Mỹ, tăng 54,5% về khối lượng và gần 86% về giá trị so với cùng kỳ.

Theo ông Giang, trong số 272.000 tấn điều nhân xuất khẩu của 10 tháng qua, có khoảng hơn 90% là đào nhân đóng bao, còn sản phẩm giá thành trị tăng lên - vốn có bán giá cao hơn - chỉ chiếm chưa đến 10%.
*

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: