Thủ tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ và không chuyên là hai trong những sự kiện điển hình của ngành khoa học công nghệ 2015.
741 http://nordicnuclearinsurers.org/thr...ac.html?p=6164
742 Sự khác biệt hạng nhựa lõi thép uPVC sánh với các nguyên liệu khác
743 http://paesaggistraordinari.org/thre...ac.html?p=6034
744 http://picayunems.org/threads/6448-S...ac.html?p=6109
745 http://pgdthanhmien.edu.vn/threads/8...ac.html?p=8611
1. Thủ tướng họp mặt các nhà khoa học không chuyên
Ngày 12/5, lần trước nhất Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015 với sự dự của 63 nhà sáng chế đến từ mọi miền giang san. Đóng góp của họ mang lại lợi ích cho cộng đồng và tầng lớp, từ các thiết bị, máy móc phục vụ sinh sản nông nghiệp, như máy gặt đập, máy tuốt lúa... đến những sản phẩm có kết cấu phức tạp, có thể vận dụng trong những lĩnh vực đặc biệt như thiết bị nâng hạ...

"Chính phủ phải tạo mọi tiện lợi, mọi chính sách để khuyến khích người dân nghiên cứu sáng tạo. Mỗi sáng chế phải được trân trọng và cần nhân lên mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta phải tương trợ tiếp cận nguồn vốn, đưa ra thị trường để nhân rộng và bảo hộ sở hữu trí óc", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: