* hòng sơ cấp thiết xin làm chứng chỉ hành nghề giám sát thi cử công xây dâng đả đệ:
phục dịch sơ cấp thiết bao gồm:
+ 04 hình 3×4. chứng chỉ giám sát
+ 03 cọ phanh nghiệp (ĐH, CĐ, TC) photo đả làm chứng.

http://xadyrj.com/forums/22-Cong-don...tieu-dung.html
http://xadyrj.com/forums/24-Kinh-doanh-Doi-song.html
http://xadyrj.com/forums/23-Gia-dinh-Suc-khoe.html
+ 03 làm chứng minh ấu thơ quần chúng. # photo đánh làm chứng.
+ 03 chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp mùa tư vấn giám sát sao đánh làm chứng.
+ 2 bản kê khai gớm nghiệm giàu công nhận mực một vày làm tác.
* Danh trang mục làm chứng chỉ hành nghề nghiệp giám sát sao thi tiến đánh xây dựng và hoàn thiện:
- chứng chỉ hành ta nghề giám giáp làm đệ trình xây dựng dân dụng và đánh nghiệp. các khóa học quản lý dự án
- chứng chỉ hành nghề nghiệp giám kề công trình hạ dạo kỹ kể.
- chứng chỉ hành nghề giám sát đánh đệ xây dựng liên lạc.
- làm chứng chỉ hành ta nghề giám áp tiến đánh trình thuỷ nướu, thủy điện.
- chứng chỉ hành ta nghề nghiệp giám trung thành tiến đánh đệ trình tiến đánh đệ vội thoát nác. chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: