Với 6 cống ngăn triều, 8km đê bao ven sông Sài Gòn, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập cho 570km2 với 6,5 triệu dân TP HCM.
Rèm cao cấp Impera mã 70 - Rèm Cao Cấp Impera
Rèm cao cấp Impera mã 69 - Rèm Cao Cấp Impera
UBND TP HCM vừa duyệt dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến nguyên tố biến đổi khí hậu (tuổi 1)" theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và giao cho tập đoàn tư nhân làm chủ đầu tư với tổng số gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án sẽ xây gần 8km kè ở các đoạn hiểm yếu ven sông Sài Gòn - đoạn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh và 25 cống nhỏ dưới đê - đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

Dự án cũng có 6 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Trong đó, hệ thống cống Mương Chuối vận hành theo nguyên tắc vào mùa mưa khi mực nước thượng lưu lớn hơn mực nước hạ lưu, cửa tiêu nước sẽ được mở và ngược lại.

Vào mùa khô cống sẽ mở cửa tiêu nước khi mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và mực nước hạ lưu lớn hơn +0,6m (mực nước thấp nhất cần đảm bảo môi trường thọ thái phía trong cống). Cống sẽ đóng cửa ngăn triều khi mực nước thượng lưu bằng +0,6 m và hạ lưu lớn hơn hoặc bằng +0,6m. Đồng thời, cống sẽ đóng cửa giữ nước khi mực nước hạ lưu nhỏ hơn +0,6m.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: