Cảm ứng 3D
Cảm nhận được độ sâu của thao tác nhấn trên màn hình, giúp bạn làm mọi việc cần thiết một cách nhanh chóng và đơn giản hơn

• Peek and Pop giúp bạn xem trước và thoát khỏi nội dung mà không cần thay đổi vị trí
• Nhấn nhẹ vào nội dung để Xem trước, sau đó nhấn sâu hơn một chút để Mở đầy đủ nội dung
• Sử dụng Quick Actions để dùng phím tắt với một cú nhấn từ Màn hình chính
• Nhấn vào màn hình và màn hình sẽ phản hồi với những cú nhấn
_____________________
Chi tiết: Dien thoai gia re hai phong

https://www.facebook.com/seotonghop/...79332612413360

Bao da samsung galaxy

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: