Cài đặt 3G và GPRS

Theo mặc định cấu hình EDGE/GPRS/3G được thiết lập cho mạng AT&T (Cingular). Để sử dụng GPRS tại Việt Nam, bạn chỉ cần thay đổi lại các thông số cấu hình này theo cách sau:

Vào Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Network (Mạng) > Cellular Data Network và thay đổi các thông số tùy theo mạng di động bạn đang sử dụng.

Mạng MobiFone:
APN: m-wap
Username: mms
Password: mms

Mạng VinaPhone:
APN: m3-world
Username: mms
Password: mms

Mạng Viettel:
APN: v-internet
Username: để trống
Password: để trống

Khi bạn cần sử dụng các tính năng đòi hỏi kết nối Internet như duyệt Web, check Mail … iPhone sẽ tự động chọn mạng Wi-Fi trước, nếu không có Wi-Fi hoặc Wi-Fi không được bật, nó sẽ sử dụng kết nối GPRS hoặc 3G trên.

Chú ý:

  • Để dùng được GPRS hoặc 3G máy của bạn phải được đăng ký dịch vụ này trước. (Bạn có thể thấy chữ E hoặc 3G cạnh tên mạng).
  • Bạn sẽ phải trả phí cho việc sử dụng GPRS/3G, hãy tư vấn với nhà cung cấp dịch vụ để biết biểu phí của dịch vụ này.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: