Việc xác định múi giờ (Time Zone) sẽ giúp cho iPhone biết được chính xác khu vực bạn đang sử dụng điện thoại để điều chỉnh giờ giấc và các cấu hình cho các ứng dụng Internet. Nếu bạn không muốn iPhone tự động xác nhận múi giờ bạn có thể tự điều chỉnh cho thích hợp. Cách điều chỉnh như sau:

Bấm vào Settings - General - Date & Time, chỗ Set Automatically chọn OFF, chổ Time Zone gõ vào Vietnam và chọn Thanh Pho Ho Chi Minh/ Ha Noi.

Nhấn nút Date & Time để trở về. Bên dưới vùng Calendar chổ Time Zone Support chọn ON, chổ Time Zone tương tự như trên ta chọn Thanh Pho Ho Chi Minh hay Ha Noi, chỉnh giờ lại ở khu vực Date & Time bên trên nếu cần thiết. Bấm nút Home để trở về.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: