Đây là link chuẩn của apple nên mọi người cứ an tâm download thoải mái.
iPhone, iPod, iPad and Firmware/Software Download

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: