All auto

1-Assemble the R-SIM on the Card Frame, then the iPhone SIM card on top. Put them in the iPhone => Turn on iPhone => Settings => Phone => SIM Applications. Then you will see the message below.2-Click "Country&OPerators" then select your phone service provider (for example, if your phone service provider is AT&T, then you choose MODE 1 USA AT&T). Your phone service provider will appear on the top left corner of the screen. (See picture below).3- Waiting for 2-3 minutes Operation completed ( All auto)

Cài đặt cho máy Verizon với R-sim Ultra S:

-Máy phải được JB và hack active với SAM

-Vào /var/wireless/Library bằng ifunbox xóa file carrier_310VZW_20404_11.2.plist

-Vào /System/Library/Carrier Bundle/iPhone Xóa folder Zeppelin_US.bundle

-Vào edit code để tạo MNC của Verizon 204-04: 0829404000

Cài đặt cho máy Sprint với R-sim Ultra S:


-Máy phải được JB và hack active với SAM

-Vào edit code để tạo MNC của Spint 316-01: 0839611000

Sau đó tắt mở máy lại là r-sim II sẽ tự search có sóng.

Muốn dễ làm các bạn nên JB rồi cài SBsettings để tắt 3G sau đó cài thêm SAM (repo.bingner.com) để máy đừng báo active required nữa.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: