Chỉ với một chiếc máy tính có nối mạng, người dân có thể cập nhật được toàn cảnh diễn biến, cảnh báo, cách phòng ngừa… khi có các loại dịch bệnh xảy ra.
1219 http://hudlegekontoret.org/threads/7...uc.html?p=7716
1220 Mang thai hộ vách công: Ước mơ vẫn thành hiện nay thực
1221 http://justiceleagueofnevada.org/thr...uc.html?p=7371
Màu càng đậm, dịch càng nguy hiểm
Phần mềm kể trên đã được GS.TS Vũ Đức Thi, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin nghiên cứu ứng dụng thành công. Theo GS.TS Vũ Đức Thi, quy trình cảnh báo dịch bệnh hiện nay được thực hành đốn bằng điện thoại hoặc văn bản với chu trình khá phức tạp. Thông tin đến được với người dân phải trải qua nhiều khâu.

Trong 24 giờ kể từ khi phát hiện các bệnh, hội chứng thuộc diện kiểm dịch quốc tế, các bệnh lây thuộc diện quản lý, các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân có số mắc hoặc tử vong cao bất thường tại địa phương, các cơ sở y tế phải bẩm khẩn lên cơ quan cấp trên. mỏng nêu rõ thời gian, địa điểm, số trường hợp mắc, số trường hợp tử vong song song bẩm việc triển khai các biện pháp chống dịch, sau đó tiếp thưa hàng ngày về diễn biến tình hình cho đến khi hết dịch.

Để có thể thống nhất được việc quản lý trên khuôn khổ cả nước về buồng bệnh lây, hệ thống sử dụng công nghệ website để thiết kế, cơ sở dữ liệu sẽ tập trung tại một mai mối là Cục Y tế dự phòng. Hệ thống cho phép phân quyền cho từng đơn vị ở từng cấp khác nhau. Mỗi đơn vị được cấp các quyền để thực hiện truy cập dữ liệu tương ứng với cấp của mình như nhập dữ liệu, xem dữ liệu, sửa dữ liệu, lập thưa thông báo thuộc đơn vị mình quản lý.

GS.TS Vũ Đức Thi cho biết, trong hệ thống này, các đơn vị nhập dữ liệu báo cáo của đơn vị mình quản lý. phê chuẩn môi trường internet, dữ liệu này sẽ được cập nhật vào máy chủ đặt tại Cục Y tế dự phòng Việt Nam. Đối với những dữ liệu cập nhật từ dưới thì cấp trên hoàn toàn không phải cập nhật lại mà chỉ cập nhật những thông báo mới bộ hạ mình quản lý. Chỉ thị màu trên màn hình sẽ cho biết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Giả sử đối với dịch cúm gia cầm thì được phân chia làm 3 cấp: trên 2000 con mắc bệnh là cấp cao nhất, cấp thứ 2 là 1000-2000 con, cấp thứ 3 là dưới 1000 con. Màu sắc hiển thị theo chiều nhạt dần từ cao xuống thấp.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: