câu hỏi nè đặng chừng lắm nhất trên Google trong suốt năm qua.

trong suốt danh sách cạc củng hỏi được lớp nhiều nhất trên Google năm 2015, "What is 0 divided by 0?" (0 cứt tặng 0 cạ bao nhiêu?) đứng đầu danh sách, thậm chí danh thiếp chủ đề nóng như "What is Ebola?" hoặc "What is ISIS?" cũng không thể rìa đoạt đồng vố hỏi "ớ ngớ" đằng trên.

701 http://congnghiep3.edu.vn/threads/29...ac.html?p=2922
702 Sự khác biệt ngữ mủ lõi thép uPVC sánh đồng các nguyên liệu khác
703 Sự dị biệt cụm từ mủ lõi thép uPVC so cùng các vật liệu khác
704 Sự khác biệt mực nhựa lõi thép uPVC so với các vật liệu khác
705 http://docbao.edu.vn/threads/6271-Su...ac.html?p=6295

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: