Đợt hạn năm nay được dự báo rất nghiêm trọng, có thể gây thiếu nước, thâm nhập mặn làm đứt quãng việc khai phá và cung cấp nước sạch trên địa bàn TP HCM.
295 http://bigvaluetime.com/threads/7986...a-.html?p=8027
296 http://agreatplace2work.com/threads/...-.html?p=10198
297 http://bouygues-immobilier.com.vn/th...-.html?p=12266
Trong kế hoạch gian hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sắp tới, TP HCM yêu cầu các ngành hệ trọng thực hành các giải pháp tằn tiện nước, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi hợp lý. Để đối phó với những biến đổi khí hậu bất thường như nắng nóng, khô hạn... dẫn đến thiếu nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên (Sawaco) đã lập các phương án cấp nước khẩn như: bằng xe bồn, an toàn chuẩn y các giếng lẻ...

Bên cạnh đó, Sawaco sẽ kết hợp với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa và Công ty Thủy điện Trị An để được tương trợ xả nước đẩy mặn khi cần thiết. Về lâu dài, công ty này cũng nghiên cứu phương án xây dựng hồ dự trữ nước thô cho nguồn nước sông Sài Gòn để ứng phó trường hợp nó thay đổi theo chiều hướng xấu hay khi xảy ra các sự cố bất thường...

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: