Giao mạng tổng bong supper master, master, agent

+ Tài khoản master : đô gốc 1usd = 5000vnd. Tài khoản phải lấy tối thiểu 10.000 usd

+ Tài khoản agent : đô gốc 1usd = 7.000vnđ.

Tài khoản gốc lấy tối thiểu 2.000usd

Qúy khách lấy tổng vui lòng liên hệ
Hotline : 0903 481 276

Email : bong88csd1@yahoo.com.vn

Yahoo chat : bong88csd1

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: