Toà R1 - R2- R3, R4 Cp nhp tháng 6. Đ biết thêm chi tiết. Liên h Hotline: Chi Linh 0947.26.26.11

R11121, diện tích 88.3m, Hướng ĐN, BC TN giá gốc;

R10925, dt 108.7m dt, Hướng ĐN, BC TB;

R12915, dt 179m, Hướng ĐN, BC ĐN giá gốc;

R10712A, dt114.5m, 4.4 ti,

R21220, dt 88.6m, BC Tây Bắc hướng Cửa vào ĐN, 3.35 tỉ;

R22825,dt 127.8m, Hướng Chính Nam , BC ĐB, 4,4 ti;

R21530, dt 136m, Hướng Chính Nam, Bc ĐN, 5 tỉ;

R20534, 109m, Hướng Đông, Bc Tây, giá thoả thuận,

R20125, 181.7m, Hướng Đông Nam , BC Tây, 6.8 tỉ,;

R20425, dt 109m, Hướng Tây Nam, BC ĐN, giá tt;

R22926, dt 179m, Hướng ĐN, BC TB, căn góc đẹp nhất, giá thoả thuận.

R31625,132.4m, Hướng ĐN, BC TN view quảng trường, giá tt

R32122,195m,Hướng ĐB, BC ĐN view quảng trường,giá 10 tỉ

R31015, 123.7m, Hướng ĐB, BC TB (bao sang tay), giá 6.2 tỉ,

R31715,123.7m, Hướng ĐN, BC TB (bao sang Tên), giá 6.7 tỉ,

R31619, 132.4m, Hướng ĐN, BC TB (bao sang tay) giá 7 tỉ

R40125, dt 131.4m, Hướng TB, BC TN, căn góc đẹp nhất dự án, giá 5.6 tỉ

R41215, dt 132.8m,Hướng ĐB, BC ĐB nhìn đường Láng, giá 4.7 tỉ;

R41026, dt 132.3m, Hướng ĐN, BC TB căn góc, giá tt;

R42530, dt 131.4m, Hướng ĐN, BC TB view trọng điểm, giá tt;

Đ biết thêm chi tiết. Liên h Hotline: Chi Linh 0947.26.26.11

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: