Một số bài soát đã được thực hành ngày bữa nay tại Hội Hoàng gia ở London với một máy tính nhằm thuyết phục con người lần đầu tiên rằng nó cũng là một con người sống. Điều này có tức là một chương trình độc lập trước hết vượt qua bài soát Turing Test nổi tiếng.
1152 http://sunnyvalesprinklers.com/threa...en.html?p=7440
1153 http://studio-pixo.com/threads/10625...en.html?p=9042
1154 http://taigioi.edu.vn/threads/7216-C...en.html?p=7247
Năm máy tính đã được thí điểm để xem chúng có thể thuyết phục một người dùng trong cuộc chuyện trò chung rằng chúng là con người, và chương trình có tên là "Eugene Goostman" đã thành công. Được đưa ra bởi một trong những nhà phát triển máy tính trước hết, Alan Turing, thể nghiệm được thiết kế để làm nổi trội các máy tính có khả năng hoạt động với mức độ sáng dạ hiện thấy chỉ độc nhất trong con người.

Turing cho rằng, nếu một con người nghĩ rằng họ đang giao du với người khác trong khi đích thực nói chuyện với một máy tính, thì chiếc máy tính cần phải được nghĩ suy và khả năng thực hành như con người. Nói cách khác, hành vi của các máy tính phải cho thấy không thể phân biệt được nó là một con người hoàn tất nhiệm vụ tương tự.

Từ quan niệm vào năm 1950, các lệ luật của thí nghiệm vẫn giống nhau. Máy tính chỉ đơn giản là phải thuyết phục người dùng nó đang sống bằng cách tham dự vào một cuộc nói chuyện dựa trên văn bản. Nếu 30% giám khảo đồng ý rằng họ cảm thấy họ đang chuyện trò với một con người thì máy tính đó được thông qua.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: