[b]
Như chúng ta đã biết, bàn tay trái liên hệ tới bán cầu não phải và bàn tay phải liên hệ với bán cầu não trái. Mỗi ngón tay trên từng bàn tay lại liên hệ tới một chức năng nhất định trên não bộ. Định dạng vân điển hình trên mỗi ngón tay quyết định chức năng của ngón tay đó có mức độ vượt trôi như thế nào theo chỉ số khác nhau ở mỗi người. Dựa vào các chỉ số này để ta xác định các kết quả phân tích. Hãy cùng xem mối liên hệ kỳ diệu giữa vân tay và não bộ nhé!
Khi phân tích vân tay, báo cáo sẽ cho biết dạng vân và chỉ số đường vân của từng ngón tay liên quan tới từng chức năng của não bộ.
Sinh trắc học vân tay
[/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color][/color]

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: