Cờ đuôi nheo được sử dụng trong các ngày lễ lớn, hoặc sử dụng trong các hội nghị,có thể sử dụng cho trực quan về vận động hay tuyên truyền các sự kiện, treo dọc tuyến phố.

Cờ đuôi nheo thường được treo ở cột điện, ở ngoài đường, nó không chỉ mang lại vẻ đẹp cho đường phố mà nó còn mang lại tính quảng bá rất hiệu quả cho những người đi đường, đặc biệt là những con đường có đông người đi lại.

Cờ Để Bàn Cờ Công Ty Cờ Đuôi Nheo Cờ Lưu Niệm

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: