Máy khoan CNC là gì ?

Giới Thiệu Máy khoan CNC Cơ Khí

Máy móc trang bị công nghiệp mang đến ích lợi gì trong đời sống hiện nay ? ngày nay quốc gia đang phát triển đương đại hơn, nhằm giải quyết được những áp dụng đương đại vào trong phân phối, gia công, thi công xây dựng v.v.. http://www.machineshop.vn/cung-cap-m...-luc-hang-nang phải sở hữu rất nhiều loại máy móc trang bị nhập khẩu được sử dụng trong công đoạn thi công hiểu quả hơn.

Tùy thuộc vào bất kỳ công tác nào đều cũng mang thể ứng dụng dây chuyền kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hẳn nhiên những loại máy móc hiện đại. Bởi những Máy khoan bàn được xem như những công nhân chăm chỉ luôn mang đến hiểu quả cao trong công tác nặng và các công nhân đừng làm được.

hiện tại sở hữu tất cả Máy khoan cần đại quát và được vận dụng vào đời sống như thế nào thì bạn Phân tích thêm nội dung bên dưới.

Mã hoá thông tin.

xem chung, mã hoá thông tin cho các máy khoan là mã hoá quá trình thay dao, mã hoá dịch chuyển của dao từ vựng trí này sang vị trí khác và mã hoá các chu kỳ gia công lỗ ở thở i điểm mà dao ở vị trí đề nghị. không những thế bí quyết mã hoá cụ thể phụ thuộc vào loại máy và tương đối năng của chúng.

Dưới đây ta nghiên cứu nguyên tắc chung của mã hoá thông báo cho các máy khoan.

những tính năng nổi trội G60-G64 là xác định vị trí có chuyên động nhanh, còn các tính năng G65- G69 là vận động ăn dao. thí dụ, phải xác định vị trí của dao theo những điểm một, 2, 3:

các chu kỳ gia công cô định.

những chu kỳ gia công nhất quyết trên máy khoan được thực hành bằng những công dụng G814-G89. hoacuoivn.net Mỗi tác dụng xác định một nguyên công hoặc một bước cụ thể (với chuyển dịch dao theo trục Z): khoan hay khoan tâm (G81), khoan hoặc khoét có thở i gian ngừng tại cuối bước (G82), khoan sâu (G83), cắt ren (G84), v.v…

Trong các hệ điều khiển các chương trình con để thực hành những tính năng nổi trội trên được ghi trong bộ nhớ của hệ điều khiển và cho biết giá trị số của các tham số nhu yếu đối có từng nguyên công cụ thể. những tham số đó là R và Z. R là toạ độ theo z mà tại ấy lượng chạy dao bắt đầu. trị giá này được lưu trong bộ nhớ của hệ điều khiển cho đi lúc với trị giá R mới. tham số z là toạ độ mà ở ấy dao kết thúc lượng chạy dao. thí dụ, chuyển dịch của dao trên hình mười.3a được viết như sau:

N(i)G81 Z157.5R177

Trong lệnh trên R là toạ độ của điểm một. còn z là toạ độ của điểm hai.

những máy với hệ điều khiển sở hữu điểm 0 mềm cho phép thuần tuý hoá lập trình các chu kỳ gia công nhất quyết. Trong những hệ điều khiển đấy mang thể dịch chuyển điểm 0 của máy nơi bất kỳ điểm nào theo những trục. như vậy theo trục z có thể chuyển dịch mặt phẳng XMY (hình 10.3b). Sau khi chuyển dịch điểm M gốc toạ độ máy là M’. sở hữu dịch chuyển ấy giá trị R sẽ bằng 0, còn trị giá z sẽ sở hữu dấu (-) âm. Đối có hệ toạ độ mó’i X ‘M ‘Z’ ta có:

N(i) G59 Z177

N(i+1) G81 Z-19.5 RO

Hình 10.3c là trưở ng hợp mặt phẳng chuẩn (sau lúc đã dịch chuyển) trùng với mặt phẳng trên của khía cạnh gia công. Trong trưở ng hợp này R là đoạn ăn dao, còn z là chiều dài bước cắt. bí quyết chuyển dịch này cực kỳ phù hợp đối có trưởng hợp gia công các lỗ như nhau nhưng nằm trên những mặt bậc khác nhau. Ví du, những lệnh để gia công ba lỗ trên hình 10.3d mang thể viết như sau:

N(i) G59 Z115 (chuyển điểm 0 theo trục Z)

N(i+1) G81 R3 Z-19.5 (khoan lỗ 1)

N(i+2) G60 X54

N(i+3) R3 Z-22 (khoan lỗ 2)

N(i+4) R14 (dịch dao nơi độ cao R= 14)

N(i+5) X72

N(i+6) Z-19.5 (khoan lỗ 3)

N(i+7)G80
mã lệnh cơ bản trong lập trình CNC

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: