Thiết kế website hay lập trình viên của gia đình bạn tiếp tục không phải khi là người viết content trên trang hay tự sướng căn hộ cho bản thân. Các bạn sẽ nên là người được cung cấp gồm các content và cấu tạo cộng đồng mang lại website.

đối với cấu tạo website, có một số trang thường có giống như sau:
một. Trang nhà
2. Trang liên hệ
3. Blog
4. Danh mục sản phẩm/bài viết
5. Trang đích sản phẩm/bài viết
6. Lao lý
7. Thư viện
8. Landing page hoặc nhiều trang quảng bá khác.
xu hướng thiết kế website bao gồm các mẫu trang trên đều nên được liệt kê tất cả cũng như xuất hiện những content tại đấy.
quý vị không khẩn cấp nên xuất hiện hoàn chỉnh nội dung vào giai đoạn này, nhưng quý khách cần có các thiết kế về giải pháp thể hiện chúng tại website của các bạn
Mẹo: người quy hoạch trang web của các bạn (đặc biệt nếu như bọn họ xuất hiện kinh nghiệm lâu năm mang đến UX/UI) họ tiếp tục có thể gợi nhắc cho bạn nhữung thiết kế về content và cấu tạo mà chưa bao giờ quý vị nghĩ về đến. Quý vị cần hoán đổi nhiều với bọn họ trong thời điểm đầu tạo ra website.
chức năng chính của trang web

khi xuất hiện ai đó truy cập vào website của các bạn, bạn có nhu cầu họ triển khai những hành đông gì? Liệu chỉ là thu thập thông tin về dịch vụ hay phục vụ của bạn dạng, như số điện thoại thông minh hoặc các giờ mở cửa? Họ liệu rất có thể luôn mua căn hộ trên trang của gia đình bạn hoặc không? Mục đích chính truy cập website là nhằm đọc những bài tin, hoặc học một kỹ năng nào đó?
chức năng của website Co-well ASIA buộc phải thích hợp cùng với mục đích của chính quý vị cũng như hành vi của người dùng.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: