Hãy tạm quên Shakespeare,Tolstoy và Tolkein để cùng dự đoán xem một phần mềm viết văn tự động liệu có thể thay thế được những nhà văn nổi tiếng này?
1243 http://skydivinginnovations.info/thr...c.html?p=11176
1244 http://std.edu.vn/threads/5823-Mang-...uc.html?p=5836
1245 http://smartlightlivin.net/threads/1...c.html?p=10343
1246 http://spms2013.ac.vn/threads/13974-...c.html?p=14012
Phần mềm này có tên là Quill của hãng Narrative Science. Nó sẽ tự động chuyển dữ liệu có cấu trúc thành một câu chuyện tiếng Anh với tốc độ cực nhanh. Khi đọc câu chuyện này, bạn khó mà nhận ra được sự khác biệt so với câu chuyện do một nhà văn viết ra.

“Quill là tổng hòa các phân tách dữ liệu, một trí sáng dạ nhân tạo và khả năng biên tập” - Kris Hammond, nhà điều hành cong nghệ chính tại Narrative Science. Sở hữu khả năng mô tả, dự đoán và đưa là lời khuyên dựa vào những dữ liệu cơ bản, trí thông minh nhân tạo của Quill là “một bộ máy ngôn ngữ thiên bẩm”.

Cũng giống như nhiều phần mềm khác, Quill được tạo nên từ nhiều phân tích số học. khí giới của chúng là khả năng phân định được những tình huống và có cách tiếp cận để tạo nên những mẩu tin.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: