Một loại hạt "ma" không có khối lượng được tạo ra thành công trong phòng thể nghiệm, hứa hẹn mang lại đột phá trong ngành chế tác pin điện thoại di động, cho phép người dùng sạc điện chỉ một lần mỗi năm.
Hạt "ma" hứa hẹn mỗi năm chỉ cần sạc pin điện thoại một lần
81 http://thcstanthanha.edu.vn/threads/...en.html?p=4663
82 http://tieuhocbachdang.edu.vn/thread...en.html?p=2875
83 http://thieuchinh.edu.vn/threads/280...en.html?p=2806
84 http://thisissocialenterprise.com/th...en.html?p=6793
85 http://thcsconhue.edu.vn/threads/594...en.html?p=5955
Loại hạt bí hiểm này được nhà toán học Hermann Weyl đề xuất năm 1929. Chúng không có khối lượng và có các spin quay theo hai hướng đối xứng nhau. Khi hai hạt quay theo hai hướng đối xứng xúc tiếp với nhau, chúng sẽ cùng biến mất. Có ba loại hạt fermion: Dirac, Majorana và Weyl. Hai loại đầu đã được phát hiện trong các máy gia tốc hạt, còn loại cuối thì trước đây chưa từng được tìm thấy.
Từ một nghiên cứu năm 2011 cho rằng có thể tạo ra Weyl dưới các điều kiện cụ thể, như phải có một chất bán dẫn (thuộc tính nằm giữa chất cách điện và dẫn điện) với tinh thể có tính bất đối xứng, các nhà khoa học thuộc Đại học Princeton, New Jersey đã chọn được vật liệu hạp, đó là một chất được tạo thành bởi tantalum và asen (tantalum-arsenide).

Khi dùng chùm photon ánh sáng bắn phá, các điện tử trong mạng tinh thể của hợp chất tantalum-arsenide thoát khỏi kết liên trong mạng và chuyển di trong khối hợp chất. Nghiên cứu chuyển động của các điện tử này, nhóm nghiên cứu thấy rằng chúng mang các đặc trưng của Weyl.

Xem thêm các chủ đề trong cùng chuyên mục: